Hair Catalog


東大阪ボブ美容師が作る前下がりボブ

東大阪ボブ美容師が作る前下がりボブ。
シンプルな前下がりボブです。